คำตรงข้ามแบบทิศทางที่เป็นคำกริยาเปลี่ยนแปลงในภาษาไทย

                                                                                                                                  บังอร  มาละใจ

                                                                                                                                                                        รหัส 4801443

                คำตรงข้ามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด  ในที่นี้จะกล่าวถึงคำตรงข้ามแบบทิศทางว่ามีลักษณะของทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรบ้าง ซึ่งคำตรงข้ามในที่นี้ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาเฉพาะคำตรงข้ามที่เป็นคำกริยาเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

                จากการศึกษาพบว่า คำตรงข้ามแบบทิศทางที่เป็นคำกริยาเปลี่ยนแปลงมีลักษณะของทิศทางการเคลื่อนที่ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

1.              ทิศทางของการเคลื่อนที่  มี 2 ลักษณะ คือ

1.1. การเคลื่อนที่บางส่วน เป็นการเคลื่อนที่เพียงบางส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น 

1.1.1.       สิ่งที่เป็นคู่และมีจุดยึดอยู่ข้างหนึ่งเคลื่อนที่กว้างออกหรือเคลื่อนที่แคบเข้า   ได้แก่  ถ่าง-หนีบ

        1.1.2.         สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่เผยให้เห็นช่องทางหรือเคลื่อนที่กั้นไม่ให้เห็นช่องทาง

ได้แก่  คำว่า เปิด-ปิด

1.2. การเคลื่อนที่ทั้งหมด เป็นการเคลื่อนที่ไปพร้อมกันหมดทุกส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

        1.2.1.   สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่สูงจากจุดหรือเคลื่อนที่ต่ำจากจุด ได้แก่ คำว่า ขึ้น-ลง ,ขึ้น-ตก, ขึ้น-ลด, เพิ่ม-ลด, ลอย-จม

        1.2.2.     สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่เข้าหาผู้ส่งสารหรือเคลื่อนที่ออกจากผู้ส่งสาร  ได้แก่ คำว่า ไป-มา

1.2.3.     สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่หนึ่งหรือเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่หนึ่ง  ได้แก่ คำว่า 

             เข้า-ออก

                                1.2.4.      สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ขยายออกหรือเคลื่อนที่รวมตัวเข้าด้วยกันได้แก่ คำว่า บาน-หุบ

2.   ทิศทางของการเปลี่ยนสภาพ   มี 2 ลักษณะ คือ

            2.1.   นามธรรม  

                           norm          สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่สูงกว่าระดับมาตรฐานหรือเคลื่อนที่ต่ำกว่าระดับ

มาตรฐาน ได้แก่ คำว่า  กระเตื้อง-ทรุด , เจริญ-เสื่อม

 

            2.2.   รูปธรรม : รูปทรง

                        2.2.1.      สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ใหญ่ขึ้นหรือเคลื่อนที่เล็กลงได้แก่ คำว่า พอง-ยุบ, พอง-แฟบ,

ขยาย-หด

                        2.2.2.      สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ยาวขึ้นหรือเคลื่อนที่สั้นลง   ได้แก่ คำว่า ยืด-หด

Comment

Comment:

Tweet


ขอโทษนะคะ ฉันเป็น นศ. ม.ขอนแก่นค่ะ

ฉันเลือกทำบทความคำตรงข้ามในภาษาไทย

พอได้มาศึกษาบทความของคุณบังอรแล้ว เห็นว่าน่าสนใจมากๆ

จึงใคร่ขอข้อมูลจากคุณบังอรด้วยค่ะ

เนื่องจากฉันอยากได้ข้อมูลจากผู้รู้อย่างคุณบังอรค่ะ

ที่ว่าคำตรงข้ามมี 4 ประเภทนี่มีอะไรบ้างหรือคะ

ถ้าไม่เป็นการรบกวนฉันของที่อยู่ e-mail ของคุณบังอรได้ไหมคะ

หรือไม่กรุณา Add มาที่ e-mail นี้ด้วยนะคะ

chisuga55@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค๊า ^_____^


ชื่อปลายค่ะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ค่า

ปล.เขียนบทความได้น่าอ่านมากเลยค่ะ ^^

ขอนับถือ ๆ ^^

#1 By ปลายมาส ก้อนคำ มข. (125.26.148.57) on 2009-09-04 20:27